Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 10/6/2023

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
93 07 48 64
06 82 50 66
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
37 2 lần 49 2 lần
02 1 lần 61 1 lần
91 1 lần 88 1 lần
81 1 lần 79 1 lần
72 1 lần 70 1 lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
97 1 lần 59 1 lần
17 1 lần 19 1 lần
21 1 lần 31 1 lần
32 1 lần 34 1 lần
52 1 lần 53 1 lần

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88
Ngày 9/6/2023 84288

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 5 lần 07 3 lần 48 3 lần 64 3 lần 06 3 lần
82 2 lần 50 2 lần 66 2 lần 35 2 lần 87 2 lần
02 2 lần 42 2 lần 04 1 lần 83 1 lần 44 1 lần
33 1 lần 17 1 lần 70 1 lần 40 1 lần 16 1 lần
31 1 lần 00 1 lần 14 1 lần 74 1 lần 21 1 lần
15 1 lần 53 1 lần 22 1 lần 76 1 lần 91 1 lần
77 1 lần 08 1 lần 20 1 lần 97 1 lần 28 1 lần
43 1 lần 54 1 lần 65 1 lần 05 1 lần 68 1 lần
90 1 lần 27 1 lần 38 1 lần 45 1 lần 94 1 lần
73 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8(4 lần) 0(4 lần) 9(4 lần) 7(3 lần) 6(2 lần) 3(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần)
Đuôi 9(4 lần) 0(3 lần) 7(2 lần) 3(2 lần) 1(2 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 2(1 lần) 8(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 3(4 lần) 6(4 lần) 0(2 lần) 7(2 lần) 5(2 lần) 8(2 lần) 4(1 lần) 2(1 lần) 9(0 lần) 1(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 88 vào ngày trước đó
Ngày 9/6/2023 84288

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt

Các giải đặc biệt XSMB ngày 10/6 hằng năm

Năm 2022 10/6/2022 08391
Năm 2021 10/6/2021 92979
Năm 2020 10/6/2020 63530
Năm 2019 10/6/2019 11797
Năm 2018 10/6/2018 01603
Năm 2017 10/6/2017 43869
Năm 2016 10/6/2016 68089
Năm 2015 10/6/2015 80802
Năm 2014 10/6/2014 18489
Năm 2013 10/6/2013 06373
Năm 2012 10/6/2012 00580
Năm 2011 10/6/2011 89705
Năm 2010 10/6/2010 61804
Năm 2009 10/6/2009 61194
Năm 2008 10/6/2008 95197
Năm 2007 10/6/2007 51785
Năm 2006 10/6/2006 05160
Năm 2005 10/6/2005 39671
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 10/6/2023
67,76
48,84
68,86
38,83
78,87
28,82
34,43
46,64
18,81
45,54
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 10/6/2023
38,83
34,43
23,32
48,84
28,82
24,42
33
35,53
36,63
58,85
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan